LIZDROJ s.r.o.


Reference

Rádi bychom Vám ukázali díla na kterých jsme se jako subdodavatelé podíleli:

 • Dopravní hřiště s obslužným objektem - II. Etapa, areál Autodromu Most Dopravní hřiště Autodrom Most
 • ČOV Kralupy - rekonstrukce a intenzifikace
 • ČOV Žatec - rekonstrukce a intenzifikace
 • ČOV Klášterec nad Ohří - rekonstrukce a intenzifikace
 • ČOV Odlice - rekonstrukce a intenzifikace
 • VD Horní Bečva - rekonstrukce spodních výpustí a MVE
 • Tunel Panenská
 • Univerzita Pardubice - výstavba univerzitního kampusu
 • Výtahové šachty do metra Muzea
 • Stavba hotelu Josef, Praha 1 - novostavba
 • Stavba administrativní budova ENGEL, Praha 4
 • Dostavba ZŠ, Černošice
 • Stavba haly NORD, Praha Uhříněves
 • Motorgas, Čakovice, Praha 9 - administrativně výrobní hala

 

Realizace staveb v roce 2013:

 • Reko soc. zařízení (SPŠ a SOŠ GaS, Most)
 • I/6 Tašovické údolí most 6-049 – výměna oken
 • Úprava příjezdové komunikace od budovy lázní k Lesní kavárně
 • Zpevnění komunikace u garáží Za Chlumem U bývalé pasovky
 • Zámečnické konstrukce z dvorního traktu – Důlní 399 v Bílině
 • Oprava havarijního stavu balkonů z uliční fronty – Důlní 399 v Bílině
 • Zhotovení betonových truhlíků na stavbě CČM, Praha 9
 • Novostavba RD na p.č. 801/186, 801/187, 801/188, Ing. Michal Friedberger
 • Zpevnění plochy před garážemi v Bílině, Mostecká ul. Pod parkem ZŠ Lidická
 • Program bezpečnosti na komunikacích v ÚK- okres Teplice (operativní zásahy)
 • VT DLOUHÁ STOKA, Ř. KM 0,000 – 16,710 Revitalizace
 • Odstranění havárie odvodnění fotbalového hřiště
 • Zpevnění plochy parkoviště u fotbalového hřiště v Bílině
 • Ohraničení pozemku parkoviště
 • I/25 H.Žďár – Jáchymov – obnova odvodnění

 

Realizace staveb v roce 2012:

 • Engel - malby
 • VTL plynovod Gazelle – základové patky
 • R6 Nové Sedlo – Sokolov
 • Operativní zásahy na siln. I.třídy v ÚK-LN
 • Operativní zásahy na siln. I.třídy v ÚK-MO,CV
 • Svodidla a směrové sloupky – oprava, MTŽ a likvidace v ÚK – MO, CV
 • Odstr. křovin a náletové zeleně v ÚK – MO, CV
 • I/15 Lovosice – stará hluková zátěž
 • I/15 Skršín – sesuv svahu III.etapa – Nový most pro občasnou vodoteč
 • KVA údržba propustků jednotlivě dle potřeby údržby – 21-9O19
 • I/25 Oprava propustku P25-008 v km 8,296
 • I/13 Oprava propustku 13-P018 v km 13,349
 • Výměna oken Trstěnice, Drmoul a Horní Lomany

 

Realizace staveb v roce 2011:

 • R6 Sokolov – Tisová
 • „Propustek P6-038“
 • Obnova propustku 1/27 Jesení, ev.č. SO 201 Obnova propustku I27 Jesení, ev č. SO 201.
 • „I/25 Horní Žďár - oprava kamenné zdi“ I25 Horní Žďár - oprava kamenné zdi.
 • „I/20 sanace skalního masivu“ Březová I20 sanace skalního masivu Březová.
 • Integrovaná příhraniční cyklostezka Wunsiedel – Selb – Aš
 • R6 Nové Sedlo – Sokolov, objízdná trasa
 • Operativní zásahy na silnicích I. třídy v okrese Most
 • „I/20 sanace svahu v Bečově“ I20 sanace svahu Bečov nad Teplou.
 • „I/13 – výměna oken Stráž n. Ohří“
 • „I/27 Čepirohy – most, ev. č. 27-031“
 • „I/13 most 13-003..1 – oprava říms“
 • „I/26 – svodidla Babylon“
 • „I/27 Běšiny – oprava havárie propustku“
 • Budova ENGEL v Praze – provedení vzduchotechniky
 • „SO-02 spodní monoblok ČOV Trpísty“
 • Stavba Bytového domu EURYDIKA v Praze – TDI
 • Novostavba bytového objektu při ul. Sluncové, Karlín
 • Oprava rodinného domu Bžany Oprava rodinného domu Bžany
 • Oprava vstupního schodiště do budovy střední školy Gastronomie a služeb v Mostě Oprava vstupního schodiště a stavební rekonsrukce vnitřních prostor budovy Středni školy gastronomie a služeb v Mostě.
 • RD Praha Kunratice PROCERAM
 • Opěrné stěny, monolitické patky Tesco Litvínov Opěrná stěna monolit patky TESCO Litvínov
 • ŽB základní blok nádrže SHZ TESCO Litvínov ŽB základ blok SHZ nadrže Tesco Litvínov
 • Rodinný dům – Říčany
 • Rekonsrukce Božejická Praha 4, Sicom Byt D21
 • TDI Bytové družstvo Na Lepším 1
 • MVE Miřejovice - pokračování MVE Miřejovice - obnova hradidel.
 • „Administr. a skladovací areál DEKTRADE“, Plzeň – oplocení administrativní areál dektrade oplocení

 

Realizace staveb v roce 2010:

 • R6 Karlovy Vary – západ,2.stavba, dodatečná protihluková opatření, PHS v lokalitě Rittich“
 • Oprava mostu ev. č. 21-031 u obce Seníky Oprava mostu ev č 21-031 u obce Seníky.
 • Oprava mostu ev. č. 6-068 u obce Zlatá Oprava mostu ev č 6-068 u obce Zlatá.
 • Oprava mostu ev. č. 20-017 u obce Vodná
 • Oprava propustku a ŽB říms č. 20-82 na silnici I/20-82 v Karlových Varech
 • Oprava propustku a ŽB říms č. 20-83 na silnici I/20-83 v Karlových Varech
 • Oprava propustku v ul. Chodovská v Karlových Varech
 • Oprava propustku a ŽB říms č. 20-80 na silnici I/20-80 v Karlových Varech
 • Oprava propustku a ŽB říms č. 20-33 na silnici I/20-33 v Karlových Varech
 • Oprava propustku a ŽB říms č. 20-71 na silnici I/20-71 v Krásném Údolí Oprava propustku na silnici I20-71 v Krásnem údolí.
 • R6 Nové Sedlo Jenišov – zemní práce
 • R6 Lubenec – Bošov – geometrické plány a zaměření
 • Bílina lávka pro pěší TDI Lávka pro pěší Bílina
 • Zprovoznění DUN_SN 2 Hodkovičky Praha
 • Vodoměrná šachta Praha 6 – Akademie věd
 • MVE Modřany – stavební rekonstrukce
 • 1x rekonstrukce rodinného domu

 

Další díla provedená v roce 2009:

 • Oprava mostu ev. č. 6-55 -  v Karlových Varech
 • Oprava mostu ev. č. 6-56 -  v Karlových Varech
 • Oprava mostu ev. č. 13-012 - v Damicích Oprava mostu ev.č. 13-012 v Damicích
 • Praha, tunel Blanka - stavební práce
 • Kunratice RD Ohankovi -  dostavba rodinného domu
 • Turnikety v budově ENGEL - administrativní budova v Praze
 • MVE Modřany - stavební rekonstrukce
 • MVE Meziboří -  rekonstrukce - TDI
 • MVE Miřejovice - rekonstrukce
 • RD Skýpala -  dostavba rodinného domu
 • Hotel CASCADE - částečná rekonstrukce 9.patra    
 • Univerzita Pardubice - výstavba univerzitního kampusu
 • Hotel SANTÉN -  na Moldavě
 • Hotel BUMBÁLKA -  v Novém Městě
 • Oprava (restaurování) kamenného kříže  - obec Lužice

 

Autorizovaní zaměstnanci naší společnosti vykonávají i technické dozory na jiných stavbách.

Děkujeme za Váš projevený zájem a těšíme se na vzájemnou spolupráci.


Oprava mostu ev.č. 13-012 v Damicích
Oprava mostu ev.č. 13-012 v Damicích
Oprava mostu ev.č. 6-055 v Karlových Varech
Oprava mostu ev.č. 6-055 v Karlových Varech
Oprava mostu ev.č. 6-056 v Karlových Varech
„Dostavba rodinného domu Sedlec, Benátky na Jizerou
„Dostavba rodinného domu Sedlec, Benátky na Jizerou
„Oprava mostu ev.č. 21-031 Seníky“
„Oprava mostu ev.č. 6-068 Zlatá“
„R6 Karlovy Vary – západ, 2. stavba, dodatečná protihluková opatření,PHS v lokalitě Rittich“